ពេលវេលា & លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • រយៈពេល : ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញា្ន2020រហូតដល់ខែធ្នូ
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម: តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ
 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖: ដើម្បីចូលរួម​តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ ទៅ​កាន់ BianJing(170/177) ទៅជួបនារីម្នាក់ឈ្មោះ Lisa
 • ការទស្សន៍ទាយ​ចាប់​ផ្តើម​ពីម៉ោង​9​​ ម៉ោង​ 4រសៀល​ ​​និងម៉ោង​ ​9យប់​។​ ​ការ​​​​ចេញ​​​​លទ្ធ​ផល​​​​នឹ​ង​​​​​ចេញ​​​រៀង​​​រាល់​​​៤០​​​នាទី​​ម្តង​​នឹង​​​​ទុក​​​​ពេល​​​ ២០​​នាទី​​​សម្រាប់​​​ការ​​​មក​​​បើក​​​យក​​​រង្វាន់​​​
 • ការទស្សន៍ទាយទៀមទារឲ្យមាន 50 Sky Tally
 • រួចចុច​យក​ពាក្យ​ ” Yes, I would like to buy a Zodiac Lottery”​ ​ហើយ​ជ្រើស​រើស​សត្វ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ទាំង​១២​ដែល​អ្នក​ស្រលាញ់
 • នៅ​ពេល​ដែល​ជ្រើសរើស​រួច​ហើយ​ និង​ទទួល​​បាន ZODIAC Item
 • ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ចង់​ដឹង​នូវ​លទ្ធ​ផល​ឬ​ប្តូរ​យក​រង្វាន់ អ្នក​អាច​ឆែក​មើល​បាន​នៅ​លើ​ System និង​ទៅ​ជួប​នារី​ឈ្មោះ​Lisa នៅ BianJing។

NPC & related items

Picture Description
Lisa
Lisa
 • Location: Bianjing(170/177)
 • Functions: Participating in the event

Zodiac Reward

Zodiac Reward

 • 1000 Wishing Star
 • 1500 Silver Coupon
 • 10 Mooncake
 • 50 Sky Tally